Studnie głębinowe

Od początku działalności firmy, głównym jej profilem było kompleksowe wykonywanie studni głębinowych. Dzięki temu posiadamy bardzo szeroki zakres wiedzy, poparty wieloletnim doświadczeniem, które jest niezbędne w tego typu usługach. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, służymy doradztwem począwszy od procedury dokumentacji i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, aż po same podłączenie i uruchomienie studni przy danym obiekcie.

 

Czy i kiedy warto wykonać studnię głębinową?

Przed podjęciem decyzji o budowie studni głębinowej należy rozważyć jakie argumenty przemawiają za:

 • W przypadku budowy nowego domu, czy obiektu, często koszty podłączenia go do sieci wodociągowej są bardzo duże,
 •  Po opłaceniu kosztów przyłącza do wodociągów, nadal ponosimy koszty płacąc za dostarczaną wodę,
 •  Mamy działkę i chcemy budować, ale na danym terenie nie ma sieci wodociągowej,
 • Jeśli planujesz budowę, zaplanuj od razu wykonanie studni. Dzięki temu już w trakcie budowy zwróci Ci się duża część inwestycji w wodę,
 • Masz duży ogród, samochody, basen? Wykonaj studnię i ogranicz koszty ponoszone na wodę do celów gospodarczych,
 • Masz firmę i płacisz orbitalne rachunki za wodę? Zadzwoń do nas pomożemy Ci się ich pozbyć!
 • Jesteś gospodarzem dużego obiektu typu boisko, hotel? Wykonamy dla Was studnię o takiej wydajności która w zupełności spełni Wasze oczekiwania, a nawet je przewyższy!

Jakie procedury obowiązują przy budowie studni głębinowej?

Proces prawidłowego wykonania studni głębinowej składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności ustalana jest lokalizacja wykonywania odwiertu, która musi być zgodna z przepisami prawa wodnego. Poniżej przedstawiamy rysunek poglądowy, na którym uwzględniono odległości studni od poszczególnych obiektów o których mowa w przepisach.

 

 

 

Studnia głębinowa powinna być zlokalizowana:

 • 5m od granicy działki – możliwość zmniejszenia tej odległości po uzyskaniu zgody sąsiada,
 • 7,5m od osi przydrożnego rowu, drogi,
 • 15m od szamba i budynków inwentarskich
  (hodowle zwierząt, gospodarstwa rolne)
 • 30m od drenażu szamba rozsączającego –
  ścieki oczyszczone biologicznie,
 • 70m od drenażu rozsączającego –
  ścieki nieoczyszczone

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia, wykonać studnię głębinową do celów gospodarczych (tzw. zwykłe korzystanie z wód) nie przekraczającą 30m głębokości. Pobór wody z takiej studni nie powinien przekroczyć 5m3/dobę. Do wykonania takiej studni właściciel gruntu zobowiązany jest tylko do złożenia odpowiedniego zgłoszenia studni w starostwie powiatowym – dział architektury.

W celu wykonania studni dla celów przemysłowych lub przekraczających podane powyżej parametry, należy wykonać projekt studni i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.


Budowa typowej studni głębinowej:

Nasza firma w zależności od warunków geologicznych stosuje metodę płuczkową lub pneumatyczno-udarową do wykonywania odwiertów. Dzięki stosowanym technologiom jesteśmy w stanie wykonać studnię w każdym terenie. Metoda pneumatyczno-udarowa pozwala nam wykonywać odwierty w skałach litych, niezależnie od grubości danych pokładów.

W trakcie wykonywania studni w pierwszej kolejności przewiercane zostają warstwy podskórne. Następnie występuje pierwsza warstwa wód podskórnych. W dalszej części przewiercana zostaje warstwa nieprzepuszczalna (gliny, iły). Dopiero poniżej warstwy nieprzepuszczalnej w kolejnej napotkanej warstwie wodonośnej umieszczany jest filtr studzienny. Dzięki temu mamy pewność ze woda z wykonanego odwiertu nie będzie wodą podskórną, która mogłaby zawierać azotany i inne niepożądane związki.

Na rysunku obok przedstawiono budowę typowej studni głębinowej. Jako rurę studzienną stosujemy profesjonalne atestowane rury PCV przystosowane do wody o średnicy 125mm. Powyżej wykonanego filtra studziennego zawieszana jest pompa głębinowa. Studnia po umieszczeniu w niej pompy zostaje zabezpieczona hermetycznie za pomocą specjalnej głowicy, do której przyłączana jest rura tłoczna, kabel elektryczny zasilający pompę i linka nośna.

Ostatnim etapem wykonania studni jest wykończenie całości poprzez zastosowanie kręgów betonowych i włazu rewizyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu całość przyłącza, wraz z zbiornikiem przeponowym można umieścić w studzience z kręgu betonowego.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć gdzie można zobaczyć zdjęcia z przykładowych realizacji.